Meer grip op bedrijfsvoering

De lokale overheid staat behoorlijk onder druk en moet veelal bezuinigen. Vooral in het Sociale Domein is er veel behoefte meer 'in control' te komen. Wij spreken de taal, kennen de problematiek en zijn bekend met gemeentelijke registratiesystemen.

Onze visie

Wij ervaren dat veel dataprojecten bij gemeentes van bovenaf worden opgelegd waarna beleidsmakers gaan nadenken over wat ze nou eigenlijk willen weten. Waar men echter veelal aan voorbij gaat is het vooraf beschrijven van een tastbaar doel. Uit ervaring weten we dat zonder goede doelstelling weinig tot géén succes kan worden behaald. Wij beginnen daarom altijd met het tastbaar beschrijven van wat een gemeente wil bereiken met een bepaalde informatievraag.

Tableau trainingen

Leer met onze handvatten zelf uw KPI dashboards te ontwikkelen. Dit kan al met onze eendaagse beginnerstraining waarmee we garanderen dat ook u na één dag zelf aan de slag kunt met uw eigen data.

Data ontsluiting

Dit proces is altijd de meest tijdrovende stap van business intelligence omdat er uitgezocht moet worden welke systeemtabellen nodig zijn en welke rekenregels van toepassing zijn.

Dashboard ontwikkeling

Heeft u geen tijd om zelf KPI dasboards te ontwikkelen maar wilt u wel snel datagestuurd gaan werken? Onze consultants helpen u graag. Dit geldt ook voor de eventuele informatieanalyse.

Onze expertise

Wij hebben templates ontwikkeld waarmee we informatievraagstukken (die spelen in de WMO, Jeugdwet en Participatiewet) snel in kaart kunnen brengen. Ook het zaaksysteem waarmee veelal de aanvragen worden behandeld én de Meldingen Openbare Ruimte worden geregistreerd is een systeem waarvoor wij templates hebben ontwikkeld. Tot slot hebben we ook een template voor burgerzaken ontwikkeld om meer grip te krijgen op het baliebezoek.

Wat onze klanten zeggen

img

Een verfrissende pragmatische club die zonder omwegen snel het doel behaald waarvoor ze zijn ingehuurd. We zijn erg tevreden over de opgeleverde KPI dashboards en raden elke gemeente aan eens met deze club te praten want datagestuurd werken hoeft écht niet duur te zijn!

Alice Culan - Controller